Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !
/portal/Banner/Banner_NH.jpg

Căn cứ Thông báo số 107/TB-HĐND ngày 06/6/2018 về việc thông báo kế hoạch thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

TIN HOT

Dự báo thời tiết

Về đầu trang