Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !

Căn cứ Quyết định 80/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định 11/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ban hành Quy...

TIN HOT

Dự báo thời tiết

Về đầu trang