Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,

TIN HOT

Dự báo thời tiết

Về đầu trang