Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !

Thực hiện Công văn số 1724-CV/BTGTU, ngày 17/7/2019 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung tuyên...

Thực hiện Công văn số 1723-CV/BTGTU, ngày 16/7/2019 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về việc Tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Thực hiện Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU ngày 09/7/2019 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), Ban Tuyên giáo huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền với những nội dung như sau:

Thực hiện Hướng dẫn số 101-HD/TG, ngày 19/6/2019 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh...

TIN HOT

Dự báo thời tiết

Về đầu trang