Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !
/portal/Banner/Banner_NH.jpg

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Hải, trong tháng 7 vừa qua, hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Huy động và giải ngân kịp thời nguồn vốn vay ưu đãi theo các chương trình, góp phần giải quyết...

Nhằm khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hướng tới kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Ngân hàng CSXH (04/10/2002 – 04/10/2021). Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ninh Hải phát động tham gia cuộc thi...

Cuộc thi nhằm mục đích củng cố kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ NHCSXH đồng thời nắm chắc về quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động được quy định trong bộ luật lao động năm 2019, luật Công Đoàn. Cuộc thi là một trong những hoạt...

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức gặp mặt, tháo...

1. Số lượng lao động tuyển dụng: 06 lao động

Nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên trong cuộc sống, ngay từ đầu năm 2021, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với UBND các...

Xác định việc nhận uỷ thác cho vay là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động hỗ trợ giúp cho hộ nghèo có thêm vốn để sản xuất, chăn nuôi và buôn bán nhỏ… từng bước xoá đói giảm nghèo và đây cũng được coi là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao...

Tiếp tục thực hiện giải ngân cho vay chương trình tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn, đó là nội dung chính của Quyết định số 72/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các...

Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân để phục vụ sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm… Trong năm 2020, Ngân hàng CSXH huyện Ninh Hải đã thực hiện tốt việc giải ngân các nguồn vốn vay đến người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo,...

TIN HOT

Dự báo thời tiết

Về đầu trang