Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !

Quyết định 1184/QĐ-UBND của UBND huyện Ninh Hải :

Về việc hủy công nhận kết quả trúng đấu giá lô đất số 7, Khu A1 tại Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải

Số ký hiệu: 1184/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/10/2016
Ngày có hiệu lực: 10/10/2016
Người ký: VÕ THỂ
Trích yếu:

Về việc hủy công nhận kết quả trúng đấu giá lô đất số 7, Khu A1 tại Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải

Cơ quan ban hành: UBND huyện Ninh Hải
Phân loại: Quyết định
File đính kèm
Văn bản khác:

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016

(15/09/2016)

Ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

(07/10/2016)

Về việc thu hồi và hủy Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải

(10/10/2016)

Công bố thủ tục hành chính trên lĩnh vực hộ tịch và nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận

(26/09/2016)

Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2020

(21/09/2016)

Về đầu trang