Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !
/portal/Banner/Banner_NH.jpg

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày...

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội

TIN HOT

Dự báo thời tiết

Về đầu trang