Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !
/portal/Banner/Banner_NH.jpg

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; Điều 8 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;...

TIN HOT

Dự báo thời tiết

Về đầu trang