Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !
/portal/Banner/Banner_NH.jpg

"Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành viên có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đaị đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..." Đó là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự nhất trí về chính trị và tinh thần...

TIN HOT

Dự báo thời tiết

Về đầu trang