Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
3546/UBND-NC

Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 và những năm tiếp theo

15/11/2016
52-KH/HU

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

24/10/2016
224/KH-UBND

Kế hoạch thẩm tra phân loại, đánh giá hoạt động Chính quyền cơ sở năm 2016

24/10/2016
1183/QĐ-UBND

Về việc thu hồi và hủy Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải

10/10/2016
1184/QĐ-UBND

Về việc hủy công nhận kết quả trúng đấu giá lô đất số 7, Khu A1 tại Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải

10/10/2016
11/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

07/10/2016
1141/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho hộ ông Phạm Thành

03/10/2016
1142/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho hộ bà Ngô Thị Tân

03/10/2016
2337/QĐ-UBND

Công bố thủ tục hành chính trên lĩnh vực hộ tịch và nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận

26/09/2016
64 -CV/TG

V/v tuyên truyền công tác giảm nghèo bền vững, giai đoàn 2016 - 2020

22/09/2016
49 -KH/HU

Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2020

21/09/2016
236/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016

15/09/2016

Về đầu trang