Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đăng ngày 25 - 01 - 2015
Lượt xem: 848
100%

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

1. Lãnh đạo

1.1 Trưởng phòng: Bà Võ Thị Thơ

- Số điện thoại: 0914.756.933

- Địa chỉ mail: vttho@ninhthuan.gov.vn

1.2 Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan

- Số điện thoại: 01688.935.592

- Địa chỉ mail: camloan@ninhthuan.gov.vn

1.3 Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Định

- Số điện thoại: 0918.381.656

- Địa chỉ mail: ducdinh@ninhthuan.gov.vn

2. Địa chỉ cơ quan: Khu Trung tâm Hành chính huyện Ninh Hải.

    Số 374, Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải.

- Email: ptckh_nh@ninhthuan.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0683.873.045

3. Chức năng nhiệm vụ:Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tin lãnh đạo, quá trình hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn(31/12/2026 2:11 SA)

Thông báo bán tài sản tịch thu xung công quỹ Nhà nước do Chi cục Thi hành án huyện Ninh Hải...(09/10/2023 8:57 SA)

Phòng Tài chính- Kế hoạch(11/10/2016 9:42 CH)

31 người đang online
°