Phòng Tư pháp

Đăng ngày 29 - 01 - 2015
Lượt xem: 73
100%

 

1. Lãnh đạo

- Trưởng phòng: Bà Trần Thị Mai Hương

- Số điện thoại: 01667.503.347

- Địa chỉ mail: maihuong@ninhthuan.gov.vn

2. Địa chỉ cơ quan: Khu Trung tâm Hành chính huyện Ninh Hải. Số 376, Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải.

- Mail của cơ quan: ptp_nh@ninhthuan.gov.vn

- Số điện thoại cơ quan: 0683.874.466

3. Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tin, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ phòng Tư Pháp(31/12/2026 2:09 SA)

CHI BỘ THANH TRA – TƯ PHÁP SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “TỰ SOI, TỰ SỬA”(30/09/2022 4:42 CH)

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư Pháp huyện Ninh...(15/07/2022 3:10 CH)

Phòng Tư pháp(11/10/2016 9:43 CH)

Phòng Tư pháp(29/01/2015 7:59 CH)

78 người đang online
°