Phòng Tài chính- Kế hoạch

Đăng ngày 11 - 10 - 2016
Lượt xem: 1.279
100%

Phòng Tài chính- Kế hoạch

 

Trưởng phòng : Võ Thị Thơ

Điện thoại: 0914 756 933

Email:vttho@ninhthuan.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Hoa Kiều

Điện thoại: 0125 450 9635

Email:hoakieu@ninhthuan.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Định

Điện thoại: 0918 381656 – 0683 512 562

Email: ducdinh@ninhthuan.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tin lãnh đạo, quá trình hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn(31/12/2026 2:11 SA)

Thông báo bán tài sản tịch thu xung công quỹ Nhà nước do Chi cục Thi hành án huyện Ninh Hải...(09/10/2023 8:57 SA)

Phòng Tài chính - Kế hoạch(25/01/2015 7:58 CH)

7 người đang online
°