UBND huyện ban hành Quyết định công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh hải tính đến 15h 00 ngày 28/10/2021

Đăng ngày 29 - 10 - 2021
Lượt xem: 229
100%

 

Tin liên quan

Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát...(14/10/2021 2:09 SA)

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm...(28/09/2021 2:07 SA)

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc...(01/04/2021 1:49 SA)

Tin mới nhất

Quyết định 1352 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án Làng văn hóa du lịch Vĩnh Hy(03/11/2022 10:37 SA)

Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện...(29/08/2022 9:52 SA)

Tình hình thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng...(24/07/2022 2:02 CH)

Quyết định thu hồi đất cho thuê không đúng thẩm quyền đối với ông Nguyễn Văn Lương tại địa bàn xã...(29/03/2022 3:36 CH)

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trên địa bàn huyện...(22/03/2022 2:05 CH)

69 người đang online
°