UBND huyện: Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Đăng ngày 21 - 11 - 2022
Lượt xem: 71
100%

Chiều ngày 18/11, UBND huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Minh Thái - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và địa phương, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả nổi bật. Sản xuất ở tất cả các ngành, lĩnh vực được chủ động thực hiện; tất cả 13/13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch. Về kinh tế: Sản lượng lương thực đạt 42.519 tấn, đạt 117,13% kế hoạch năm; nuôi trồng thủy sản 3.393 tấn, đạt 109,45% kế hoạch năm; Sản lượng khai thác hải sản: 31.900 tấn, đạt 102,9%; tôm giống đạt trên 21.700 triệu post; sản lượng muối 334.700 tấn, đạt 104,6%; thu ngân sách 138,8 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch năm, tăng 38,8% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm mới cho 3.427 lao động.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được triển khai đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị và địa phương đã thích ứng an toàn, linh hoạt phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân cao nhằm quyết tâm phục hồi kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 100,6% kế hoạch năm. Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị được thực hiện kịp thời, nghiêm túc; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2023, huyện Ninh Hải đề ra mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu như: Tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện; duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 12% - 13%. Trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Thương mại - dịch vụ đạt từ 13,9%, Công nghiệp - xây dựng đạt 13,3%, Nông nghiệp, lâm, thủy sản đạt 9,8%; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Thương mại - dịch vụ: 36,77%, Công nghiệp - xây dựng: 37,39%, Nông, lâm, thủy sản: 25,84%. Phòng chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 12-13%; sản lượng lương thực 36.500 tấn; nuôi trồng thủy sản 3.135 tấn; khai thác hải sản 32.000 tấn; thu ngân sách 105,9 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho 3.300 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1%.

                                                                                                                                               Bích Thanh

Tin liên quan

UBND huyện Ninh Hải ban hành kế hoạch số 23/KH-UBND về thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2023 (19/01/2023 8:46 SA)

Ninh Hải: Tham dự Hội nghị Công bố kết quả đánh giá phân hạng và trao Giấy chứng nhận công nhận...(13/01/2023 4:42 CH)

Ngân hàng CSXH huyện Ninh Hải tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023(13/01/2023 10:24 SA)

Chi cục thuế Ninh Hải – Thuận Bắc tổ chức lễ ra quân thu ngân sách năm 2023(03/01/2023 2:45 CH)

Ninh Hải: Tổng kết ngành nông nghiệp năm 2022(02/01/2023 8:21 SA)

Tin mới nhất

UBND huyện Ninh Hải ban hành kế hoạch số 23/KH-UBND về thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2023 (19/01/2023 8:46 SA)

Ninh Hải: Tham dự Hội nghị Công bố kết quả đánh giá phân hạng và trao Giấy chứng nhận công nhận...(13/01/2023 4:42 CH)

Ngân hàng CSXH huyện Ninh Hải tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023(13/01/2023 10:24 SA)

Chi cục thuế Ninh Hải – Thuận Bắc tổ chức lễ ra quân thu ngân sách năm 2023(03/01/2023 2:45 CH)

Ninh Hải: Tổng kết ngành nông nghiệp năm 2022(02/01/2023 8:21 SA)

10 người đang online
°