Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Đăng ngày 13 - 07 - 2022
Lượt xem: 271
100%

 


339_bc 6 tháng đầu năm.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 02 năm 2021(06/05/2022 1:41 CH)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu...(24/02/2022 3:33 CH)

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 02 năm 2022(23/02/2022 3:33 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự...(21/12/2021 10:59 SA)

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 12 năm 2021(16/12/2021 11:30 SA)

37 người đang online
°