Ngân hàng CSXH huyện Ninh Hải triển khai tăng mức cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn lên 04 triệu đồng/tháng

Đăng ngày 02 - 06 - 2022
Lượt xem: 35
100%

Thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV. Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/HSSV. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 1/12/2019 thì mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV. Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 Điều 2 về đối tượng được vay vốn: Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: 1- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật. 2- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật. 3- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 Điều 9 về trả nợ gốc và lãi tiền vay. Cụ thể, kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn. Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày 19/5/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký. Mức vay tối đa nêu trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 19/5/2022.

 

Tin liên quan

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Hải giải ngân cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học...(02/06/2022 2:41 CH)

Ngân hàng chính sách xã hội triển khai gói 3.000 tỷ đồng dành cho hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2...(02/06/2022 2:57 CH)

Tin mới nhất

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Hải giải ngân cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học...(02/06/2022 2:41 CH)

Ngân hàng chính sách xã hội triển khai gói 3.000 tỷ đồng dành cho hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2...(02/06/2022 2:57 CH)

UBND xã Phương Hải phối hợp Ngân hàng CSXH huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của...(21/04/2022 3:37 CH)

Ngân hàng CSXH huyện sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2022(18/04/2022 3:37 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia...(18/04/2022 3:37 CH)

5 người đang online
°