Ngân hàng chính sách xã hội triển khai gói 3.000 tỷ đồng dành cho hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023

Đăng ngày 02 - 06 - 2022
Lượt xem: 37
100%

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất (HTLS) đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Điều kiện được hỗ trợ lãi suất - Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm. - Được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023. - Chưa hoàn thành việc tất toán khoản vay tính đến ngày 29/5/2022. - Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định. - NHCSXH không thực hiện HTLS đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ của khoản vay. Thời gian HTLS từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo điểm g, khoản 2, Điều 10 Nghị định số 36/2022/NĐ-CP tùy theo điều kiện nào đến trước (cụ thể tổng nguồn vốn HTLS tối đa 3.000 tỷ đồng). Thời gian vay được HTLS được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện HTLS. Mức HTLS cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản vay được giải ngân trong thời gian HTLS và thời gian vay được HTLS.

 

Tin liên quan

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Hải giải ngân cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học...(02/06/2022 2:41 CH)

Ngân hàng CSXH huyện Ninh Hải triển khai tăng mức cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó...(02/06/2022 3:04 CH)

Tin mới nhất

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Hải giải ngân cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học...(02/06/2022 2:41 CH)

Ngân hàng CSXH huyện Ninh Hải triển khai tăng mức cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó...(02/06/2022 3:04 CH)

UBND xã Phương Hải phối hợp Ngân hàng CSXH huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của...(21/04/2022 3:37 CH)

Ngân hàng CSXH huyện sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2022(18/04/2022 3:37 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia...(18/04/2022 3:37 CH)

2 người đang online
°