Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Hải

Đăng ngày 28 - 06 - 2022
Lượt xem: 103
100%

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải có Tờ trình số 86/TTr-UBND đề nghị phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Hải. Ngày 28 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Hải

 


D_371_phe duyet khsdd_ninh hai.pdf

Tin liên quan

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện...(05/07/2022 4:36 CH)

Tin mới nhất

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NINH HẢI ĐÊN NĂM 2030(19/10/2022 3:49 CH)

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN NINH HẢI(03/10/2022 3:26 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện...(05/07/2022 4:36 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện...(26/08/2021 1:59 SA)

UBND huyện ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở cho ông Lê Văn...(07/08/2020 2:02 SA)

41 người đang online
°