Ninh Hải: Ban Dân tộc HĐND huyện tổ chức giám sát kết quả thực hiện chính sách tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Xuân Hải và xã Vĩnh Hải giai đoạn 2020-2022

Đăng ngày 23 - 09 - 2022
Lượt xem: 78
100%

Thực nhiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát chuyên đề năm 2022; kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 13/01/2022 của Thường trực HĐND huyện về triển khai chương trình giám sát năm 2022, Ban dân tộc Hội đồng nhân dân huyện xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện chính sách tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Theo đó, ngày 21/9/2022 và gày 23/9/2022, Ban dân tộc Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Dương Bửu Viên - Phó Trưởng Ban Dân tộc chủ trì, tổ chức giám sát trực tiếp tại xã Xuân Hải và xã Vĩnh Hải giai đoạn 2020-2022 tại xã Xuân Hải và Vĩnh Hải. Tham dự Đoàn giám sát, có Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo Ban KT-XH, Ban pháp chế HĐND huyện; đại diện Ban thường trực UBMTTQVN huyện, Hội nông dân huyện, Hội phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Hội CCB huyện; đại diện lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Văn phòng cấp ủy-chính quyền huyện.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Xuân Hải

Đoàn giám sát làm việc tại xã Vĩnh Hải

Qua giám sát, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND huyện nhận định, đánh giá: Trong năm 2020 đến tháng 9 năm 2022, với sự nỗ lực của Ủy ban nhân dân xã, các ngành đoàn thể xã, ngân hàng chính sách xã hội huyện, sự chỉ đạo của UBND huyện, hỗ trợ của các ngành của huyện trong việc thực hiện chính sách tín dựng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo được triển khai nhanh chóng, kịp thời; các đối tượng nghèo, cận nghèo đủ điều kiện vay vốn đều được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn và vay vốn theo phương án đề ra; các hộ vay đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, tích cực lao động, sản xuất để nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo (xã Xuân Hải: từ năm 2020 đến cuối năm 2021, với chính sách vốn vay tín dụng ưu đãi đã góp phần giúp 13 hộ nghèo đồng bào DTTS trên đại bàn xã thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,42% còn 0,26%; xã Vĩnh Hải: từ năm 2020 đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo 02 thôn dân tộc thiểu số giảm từ 26 hộ còn 19 hộ, thoát nghèo 07 hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ 2,36% xuống còn 1,6% ); nguồn tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo đã tác động toàn diện, tích cực nhiều mọi mặt của đời sống tại các thôn vùng đồng bào Dân tộc thiểu số (Xuân Hải, Vĩnh Hải), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS; góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững của các địa phương và từng bước hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã và huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân như sau: Chưa thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chế độ, cơ chế, chính sách liên quan đến tín dụng chính sách ưu đãi đối với các đối tượng thụ hưởng nói chung, đối với đồng bào Dân tộc thiểu số nói riêng; công tác rà soát bổ sung hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2022-2025 còn hạn chế; trình độ nhận thức của một bộ phận hộ nghèo, cận nghèo về tín dụng chính sách chưa đầy đủ, chưa mạnh dạn trong việc vay vốn để tái sản xuất;…

Trên cơ sở đánh giá, nhận xét, Đoàn giám sát đề nghị các nội dung sau:

- Đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội các cấp quan tâm, tạo điều kiện để các hộ đồng bào Dân tộc thiểu số đã vay các nguồn vốn ưu đãi khác của ngân hàng chính sách được vay vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2022-2025 (chuyển nguồn vốn vay).

- Đề nghị UBND xã Xuân Hải, Vĩnh Hải tiếp tục tuyên truyền, vận động các đối tượng nghèo, cận nghèo đã vay vốn sản xuất nhưng bị thiệt hại tiếp tục vay vốn để tái sản xuất, nâng cao thu nhập và thoát nghèo; không để nợ tồn đọng, nợ xấu về tín dụng hộ nghèo, cận nghèo. Chủ động đề xuất mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với các đối tượng nghèo, cận nghèo, kho khăn, gắn đào tạo với giải quyết việc làm, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tin liên quan

Thường Trực Huyện ủy Ninh Hải Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.(18/11/2022 3:18 CH)

NINH HẢI TỔ CHỨC TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN(07/11/2022 10:13 SA)

Ninh Hải: Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức, năng lực 03 Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông...(31/10/2022 10:11 SA)

Ninh Hải đạt giải Ba toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2022(22/10/2022 9:08 SA)

Công đoàn khối UBND huyện Ninh Hải tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN...(21/10/2022 2:42 CH)

Tin mới nhất

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tiếp xúc cử tri xã Tri Hải(24/11/2022 8:57 SA)

Thường Trực Huyện ủy Ninh Hải Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam(19/11/2022 9:16 SA)

Thường Trực Huyện ủy Ninh Hải Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.(18/11/2022 3:18 CH)

Lãnh đạo UBND huyện đi thăm, chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11(18/11/2022 8:17 SA)

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện thăm chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11(18/11/2022 8:11 SA)

12 người đang online
°