Thông tin, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ phòng Tư Pháp

Đăng ngày 31 - 12 - 2026
Lượt xem: 112
100%

 

Thông tin chung

- Phó Trưởng phòng: Lê Văn Tiến

- Số điện thoại: 0973195300

- Mail: letien@gmail.com

- Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, số điện thoại: 0259 3873 471, Email: ptp_nh@ninhthuan.gov.vn.

- Quá trình thành lập và phát triển: Phòng thành lập theo Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 16/6/2008 về việc thành lập phòng Tư pháp.

- Cơ cấu tổ chức: 01 Trưởng phòng, 02 chuyên viên  (theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế năm 2021 của UBND huyện).

- Chức năng, nhiệm vụ được giao: Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ninh Hải; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; đánh giá xã-thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tin mới nhất

CHI BỘ THANH TRA – TƯ PHÁP SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “TỰ SOI, TỰ SỬA”(30/09/2022 4:42 CH)

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư Pháp huyện Ninh...(15/07/2022 3:10 CH)

Phòng Tư pháp(11/10/2016 9:43 CH)

Phòng Tư pháp(29/01/2015 7:59 CH)

Phòng Tư pháp(29/01/2015 7:59 CH)

36 người đang online
°