XÃ PHƯƠNG HẢI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xã Phương Hải là xã đồng bằng nằm phía Bắc huyện Ninh Hải, vị trí phía Đông giáp với xã Tri Hải, phía Nam giáp với Đầm Nại, phía tây giáp với xã Tân Hải, phía Bắc giáp với xã Bắc Sơn thuộc huyện Thuận Bắc. Diện tích tự nhiên của xã là 1.094,34 ha, là xã cuối kênh nên khi đến mùa mưa thường bị ngập úng và bị hạn hán khi vào mùa khô.

Xã Phương Hải có tổng số dân là 1.708 hộ/5.968 khẩu được chia thành 03 thôn, là xã thuần nông có địa hình chủ yếu là đồng bằng nên phần lớn là diện tích đất nông nghiệp người dân sống chủ yếu bằng nghề nông (90%), sản phẩm chính từ nông nghiệp là lúa, muối và nuôi trồng thủy sản.

Sau khi có chủ trương chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai trên toàn quốc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phương Hải xác định đây chương trình, mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 Năm 2011, đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban quản lý và 03 Ban phát triển ở 03 thôn, BCĐ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng năm. Được sự quan tâm của Huyện ủy, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, sự giúp đỡ, phối hợp, hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành cùng với sự đoàn kết thông nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị toàn xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mọi nguồn lực và khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, vật lực từ cấp trên và các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, tập trung vận động, kêu gọi, khơi dậy, huy động mạnh mẽ nội lực trong nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống cho người dân.

         Những kết quả đạt được khi thực hiện xây dựng nông thôn mới

Xã Phương Hải đã hoàn thành đồ án quy hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới và đề án chi tiết xây dựng nông thôn mới xã Phương Hải giai đoạn 2011-2015; 03 quy hoạch chi tiết: quy hoạch điểm dân cư mới; quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính xã; quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và làng nghề. Quy hoạch đều được niêm yết công khai để người dân được biết và thực hiện. Công tác quản lý quy hoạch được chặt chẽ. Giao thông ngày càng thuận lợi, đường trải nhựa trên các tuyến chính của xã đạt 100% (4/4 km). Các đường trục thôn đã được trải bê tông được 73,65% (9,943km/13,5km). Đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa: đạt 100% (5,2/5,2 km). Đường trục chính nội đồng toàn xã tổng chiều dài 9,2 km đã tiến hành cứng hóa 9,2 km, đạt 100% (trong đó bê tông hóa 7,1 km đạt 77,2%), đáp ứng cho hoạt động sản xuất của địa phương.

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, Ban chỉ đạo nông thôn mới xã Phương Hải đã phối hợp với các cấp, các ngành chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy lợi thế vùng sản xuất chuyên canh lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp để tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp. Thông qua các mô hình được chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên cây trồng, vật nuôi cho người dân để ứng dụng vào sản xuất. Một số mô hình thực hiện đạt hiểu quả và được nhân rộng như: Mô hình 1 phải 5 giảm trên cây lúa cho 02 vụ trong năm 2015, mô hình làm muối kết hợp nuôi Actomia, mô hình nuôi hàu đại dương, mô hình nuôi tôm sú kết hợp với hải sâm, mô hình nuôi bò vỗ béo... Bước đầu các mô hình này có hiệu quả, hiện nay bà con tiếp tục nhân rộng mô hình đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho người dân.

Qua 6 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay cơ bản xã Phương Hải đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành 19/19 tiêu chí, thể hiện các đặc trưng: kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, có hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; điểm dân cư nông thôn được xây dựng theo quy hoạch, xã hội ổn định, gữi được bản sắc văn hóa của địa phương, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ. Mức sống của người dân được cải thiện từ mức 21 triệu đồng/người/năm 2011 đến nay mức sống thu nhập của người dân đạt 28,3 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể từ 9,94% giảm xuống 4,67 %; công tác an sinh xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững; mô hình sản xuất được triển khai và phát triển nhân rộng mang lại hiệu quả kinh tế cao, các tổ hợp tác cùng phát triển nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, hạn chế thấp nhất tình trạng thất nghiệp.

Bài học kinh nghiệm:

Qua thời gian thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới địa phương đã rút ra được những bài học kinh nghiệm:

Một là: Sự đồng thuận của hệ thống chính trị, sự quyết tâm của Đảng ủy – đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy xã – kiêm trưởng Ban Chỉ Đạo xây dựng nông thôn mới, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong địa phương là thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 Hai là: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giúp người dân hiểu rõ, nắm chắc về chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, làm sao cho người dân thấy được công tác xây dựng nông thôn mới chính là trách nhiệm của người dân, người dân là chủ thể, Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng còn lại tất cả đều do chính tay nhân dân thực hiện.

Ba là: Có sự quan tâm đầu tư từ các nguồn kinh phí của Trung ương, Tỉnh, Huyện đối với xã cho xây dựng các công trình. Đồng thời đóng góp từ các nguồn lực trong cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới.

Bốn là: Thực hiện tốt công tác giao ban định kỳ hàng tháng của BCĐ nông thôn mới nhằm kịp thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình, thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết và kịp thời khen thưởng cho những cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong thực hiện nông thôn mới.

Năm là: Sự tham gia phối hợp của các phòng ban của huyện trong thực hiện chính sách khuyến khích phát triển trong sản xuất nông nghiệp và sản xuất kinh doanh dịch vụ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân như: hỗ trợ các nguồn vốn, tập huấn, hướng dẫn áp dụng KHKT trong sản xuất, chăn nuôi (chăn nuôi bò sinh sản, chăm sóc bò trong mùa khô hạn), các mô hình sản xuất nông nghiệp (mô hình 1 phải 5 giảm, nuôi tôm kết hợp nuôi hải sâm và rong nho), khuyến khích các mô hình chuyển đổi cây, con của nhân dân thực hiện đạt hiệu quả năng suất cao...

                                    

                                              Lễ công nhận xã Phương Hải đạt chuẩn nông thôn mới - ảnh Hà Tiên 

Hà Tiên