Ninh Hải: Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI

Căn cứ Thông báo số 107/TB-HĐND ngày 06/6/2018 về việc thông báo kế hoạch thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

     Ngày 19/6/2018, Ban Pháp chế - đ/c Nguyễn Khắc Đông, UVTV, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì, thẩm tra các nội dung: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018 của các ngành Tư pháp (Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự) huyện; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri; thực hành tiết kiệm chống lãng phí 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018.  

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Đông - UVTV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm việc tại buổi thẩm tra 

     

     Tham gia dự thẩm tra có đ/c Lê Văn Thông - UVTV, PCT HĐND huyện; đ/c Võ Thể - Phó Chủ tịch UBND huyện; đ/c Trần Văn Thanh - PCT HĐND huyện và các đ/c Lãnh đạo: các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch,  Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thanh tra huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện.

     

     Kết quả thẩm tra, Ban Pháp chế đánh giá cao chất lượng các báo cáo đảm bảo theo nội dung yêu cầu. Nội dung báo cáo phản ánh đúng tình hình thực tế của từng địa phương, từng cơ quan chuyên môn trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong việc giải quyết đơn thư của công dân, kiến nghị của cử tri ngày càng đáp ứng yêu cầu, thỏa đáng với nguyện vọng của công dân, của cử tri trên toàn huyện. Các cơ quan tư pháp (Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự) đã thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, giải quyết các loại án, giải quyết đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự. Công tác quản lý và xử lý tin báo, tố giác tội phạm được thực hiện thường xuyên, đầy đủ, kịp thời. Công tác kê biên, cưỡng chế thi hành án các vụ việc có điều kiện được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra sai phạm trong quá trình tác nghiệp thi hành án.

 

 Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện và UBND huyện dự lam việc tại buổi thẩm tra

(từ trái qua: đ/c Lê Văn Thông - UVTV, PCT HĐND huyện; đ/c Trần Văn Thanh - PCT HĐND huyện; đ/c Võ Thể - PCT UBND huyện) 

     

Qua kết quả thẩm tra, Ban Pháp chế đề nghị các cơ quan tư pháp phát huy kết quả đạt được, phấn đấu và thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành trong 06 tháng còn lại trong năm 2018. UBND huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thi hành công vụ. Tăng cường vai trò trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc công khai, quản lý và sử dụng ngân sách, mua sắm, sử dụng tài sản công theo quy định của luật quản lý, sử dụng tài sản công./.

Sơn Phụng