Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải năm học 2019 - 2020