Hội đồng thi tuyển chức danh Lãnh đạo thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển chức danh Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Sơn Phụng