Ninh Hải: Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Sáng ngày 27/8, huyện Ninh Hải tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Phú - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

 

 

 Đ/c Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

     Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện, năm 2021, huyện Ninh Hải thực hiện công tác giao quân với 177 thanh niên lên đường nhập ngũ, tại các đơn vị Trung đoàn Bộ binh 896; Biên phòng; Lữ đoàn Đặc công nước 5; vùng 4 Hải quân và Công an; kết quả đạt 100% chỉ tiêu giao. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được huyện Ninh Hải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đúng Luật NVQS, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Quá trình thực hiện các bước luôn đảm bảo tính công khai, dân chủ và công bằng.

     Hội đồng NVQS huyện đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo chu đáo bằng nhiều hình thức thiết thực, không chỉ đối với gia đình thuộc diện chính sách mà cả với gia đình có quân nhân đang phục vụ tại ngũ, tạo động lực để thanh niên an tâm lên đường làm tròn nghĩa vụ.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Phú - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đồng thời chỉ ra những tồn tại, trên cơ sở đó đề nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, cũng như các nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.

                     

Bích Thanh, Minh Tâm