Ninh Hải tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2021 545

Chiều ngày 13/12, huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

 Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương

 

     Năm 2021, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được cấp uỷ chính quyền huyện Ninh Hải triển khai thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt trên tất cả các nội dung. Công tác phòng thủ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ ANCT - TTATXH được chú trọng; công tác giáo dục QPAN thực hiện đầy đủ, trong năm đã mở 8 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 với 798 đồng chí tham gia, phối hợp các ngành địa phương giáo dục QPAN toàn dân 05 đợt với 960 lượt người tham gia. Trong công tác tuyển quân, toàn huyện đã bàn giao 160 thanh niên, hoàn thành  100% chỉ tiêu giao. Thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị. Tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội.

 

 Đ/c Trịnh Minh Hoàng, TUV, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2022, huyện Ninh Hải tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ từng cấp liên hoàn, vững chắc, toàn diện; chỉ đạo các xã, thị trấn ven biển thường xuyên rà soát đăng ký, quản lý nhân lực tàu thuyền dân sự sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển, đảo. Tăng cường công tác giáo dục QPAN trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

 

Lê Hoàn, Thu Đông