Ngành giáo dục huyện Ninh Hải thực hiện chương trình “sóng và máy tính cho em” tháng 12/2021

Nhằm động viên, khích lệ và tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục tham gia việc học tập trực tuyến trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 23/12/2021, các trường học trên địa bàn huyện đã trao đến tận tay các em những chiếc máy tính bảng do Chương trình “Sóng và máy tính cho em” tài trợ.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trao máy tính bảng hiệu VNTTab8 do Chương trình “Sóng và máy tính cho em” tài trợ

 

     Được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong xã hội và sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận tại công văn số 3294/TB-SGDĐT về việc đề nghị triển khai và phối hợp giao nhận máy tính bảng thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải đã thực hiện công tác rà soát và thực hiện việc phân phối tổng cộng 73 chiếc máy tính bảng hiệu VNTTab8 do Chương trình “Sóng và máy tính cho em” tài trợ đến 29 cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc trên địa bàn. Tại đây, lãnh đạo các đơn vị sẽ tiến hành trao tận tay đến các em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và động viên các em tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chương trình năm học 2021 – 2022 với thành tích tốt.

     Hy vọng trong thời gian tới, với sự tâm huyết, giúp sức của các ban, ngành trong xã hội, Chương trình “Sóng và máy tính cho em” sẽ tiếp tục được thực hiện và phát triển sâu rộng để tất cả các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ trên địa bàn huyện Ninh Hải mà còn trên khắp đất nước, được tiếp cận với việc học trực tuyến, với những tiện ích của công nghệ thông tin hiện đại./.

Hữu Nghĩa