Quyết định điều động công tác đối với ông Huỳnh Thắng Lợi