Thị trấn Khánh Hải:Thả giống ốc hương, thực hiện mô hình nuôi thương phẩm ốc hương 3 giai đoạn trong ao

Sáng ngày 15/6/2022, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận, Trạm Khuyến nông Ninh Hải và UBND thị trấn Khánh Hải tiến hành tổ chức buổi thả giống thực hiện mô hình nuôi thương phẩm ốc hương 3 giai đoạn trong ao.

Mô hình  nuôi thử nghiệm tại ao nuôi của hộ dân Huỳnh Thị Bích Vương 

 

Mô hình này được nuôi thử nghiệm tại ao nuôi của hộ dân Huỳnh Thị Bích Vương (khu phố Cà Đú, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) với quy mô diện tích 4.500 m2, số lượng ốc giống 450.000 con, thời gian dự kiến nuôi 6 tháng. Nếu mô hình thành công sẽ được nhân rộng nuôi trên địa bàn toàn huyện.

Hữu Khiêm

Phòng NN&PTNT huyện Ninh Hải