Ninh Hải tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ

Sáng 25/7/2022, huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP của Chính phủ. Đến nay, trên địa bàn huyện có 269 tổ TK&VV, đang hoạt động hiệu quả, ngày càng nâng cao chất lượng, thuộc quản lý của 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với tổng dự nợ tín dụng đến ngày 30/6/2022 đạt trên 417 tỷ đồng, với hơn 12.400 khách hàng vay vốn, chiếm tỷ trọng 99,8% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách đang triển khai tại đơn vị, tăng gấp 22,57 lần so với thời điểm Phòng giao dịch mới đi vào hoạt động (năm 2002).

 

Đ/c Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Ninh Hải báo cáo tổng kết 20 năm

triển khai chính sách tín dụng  theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ

 

Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách, Ninh Hải đã tập trung nguồn lực tín dụng qua NHCSXH cho vay được 84.913 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 1.193 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 770 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai hiệu quả, đã giúp cho 16.810 lượt hộ nghèo, 10.605 lượt hộ cận nghèo và 11.300 lượt hộ thoát nghèo được vay vốn để sản xuất, kinh doanh; thu hút tạo việc làm cho trên 3.636 lao động; giúp cho 8.722 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ xây mới và cải tạo 19.515 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 477 ngôi nhà cho hộ nghèo; cho doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc do ảnh hưởng của COVID 19 cho 83 lượt người lao động, cho vay 244 lượt cho vay hộ DTTS nghèo... Qua đó, góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người ở địa phương, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện cuối năm 2021 xuống còn 1,23. Bên cạnh đó, hạn chế tình trạng tín dụng đen giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, sử dụng vốn có hiệu quả, từ đó, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo. Đồng thời, tích cực góp phần thực hiện tốt các mục tiêu hàng năm của địa phương về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Đ/c Nguyễn Khắc Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

có thành tích xuất sắc qua 20 năm triển khai  Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ

 

Nhân dịp này, UBND huyện Ninh Hải khen thưởng 7 tập thể, 10 cá nhân và Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Tỉnh Ninh Thuận khen thưởng 3 tập thể, 7 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động 20 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

                                                                                Lê Hoàn, Thu Đông ( Đài TT )