Ninh Hải sơ kết công tác BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 28/7, huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Khắc Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Qua 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện huyện đạt nhiều kết quả nhất định, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tính đến ngày 30/6/2022, toàn huyện có 82.228 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 98,6%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 2.775 người, đạt 100,3% kế hoạch; BHXH tự nguyện 541 người, đạt 24,5%.

Công tác tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã được BHXH huyện, UBND các xã thị trấn quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục. Công tác cấp sổ BHXH được triển khai kịp thời, qua 6 tháng đã cấp 1.195 sổ, trong đó cấp mới 741 sổ25.127 thẻ BHYT trong đó cấp mới 23.205 thẻ. Việc khám, chữa bệnh BHYT được thực hiện theo đúng quy định, thủ tục của Bộ Y tế tại Trạm Y tế các xã, Trung tâm Y tế huyện, qua đó tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

          Hội nghị đã thảo luận và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT 6 tháng cuối năm 2022 như: Tích cực tuyên truyền về ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho người dân cũng như lợi ích của việc tham gia BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng. BHXH huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra và theo dõi, đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm vụ, định kỳ báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên theo đúng quy định. Tập trung thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động và nhân dân; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao./.

                                                                                                                         Bích Thanh – Minh Tâm (Đài TT)