Ninh Hải: Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2022; họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 và Hội nghị rút kinh nghiệm với Thường trực HĐND xã-thị trấn.

Ngày 02/8/2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2022; họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 và Hội nghị rút kinh nghiệm với Thường trực HĐND xã-thị trấn. Cuộc họp do đồng chí Trịnh Minh Hoàng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Phiên họp tháng 7/2022 của Thường trực HĐND huyện cho ý kiến các nội dung: Báo cáo rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND huyện và Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện tháng 7 và chương trình hoạt động tháng 8 năm 2022; nghe Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn báo cáo tình hình hoạt động; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, triển khai và thực hiện nhiệm vụ tại địa phương trong Quý II/2022.

Tại phiên họp, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 thành công là sự cố gắng của Thường trực, các Ban HĐND huyện; sự nổ lực tích cực của UBND huyện và các ngành chuyên môn của huyện trong công tác chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp đảm bảo tiến độ, quy trình và theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, đồng chí đáng giá cao sự nổ lực của các Ban HĐND huyện trong công thẩm tra các nội dung do UBND huyện trình thông qua tại kỳ họp chất lượng, hiệu quả và đúng luật định.

Cũng tại phiên họp, đồng chí chỉ đạo phương hướng đến, để chuẩn bị cho tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh và huyện diễn ra từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 8 năm 2022, Thường trực HĐND xã-thị trấn tập trung lãnh, chỉ đạo kịp thời công tác chuẩn bị, mời cử tri tham gia đầy đủ, xuyên suốt để nắm bắt các vấn đề được đại biểu HĐND tỉnh, huyện trả lời các ý kiến, kiến nghị tại kỳ tiếp xúc xử tri trước; phân loại tổng hợp các ý kiến, kiến nghị theo thẩm quyền giải quyết quy định (tỉnh, huyện, xã) để đảm bảo các nội dung, nguyện vọng của cử tri được xem xét, giải quyết thỏa đáng, đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cấp có thẩm quyền./.

Sơn Phụng

Thường trực HĐND huyện