Hội phụ nữ xã Tân Hải: Truyền thông cộng đồng nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến Phụ nữ năm 2022

Ngày 22 tháng 9 năm 2022. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Hải, phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận mở Hội nghị truyền thông cộng đồng nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến Phụ nữ năm 2022.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỷ năng thực hành của cho chị, em Phụ nữ xã phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ, góp phần nâng cao đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương.

                                                   Đình Tường ( UBND xã Tân Hải )