Đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ, kinh doanh karaoke trên địa bàn xã Tri Hải

Ngày 22/9/2022 Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Ninh Hải tiếp tục phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội huyện và UBND xã Tri Hải tiến hành kiểm tra các các điểm kinh doanh dịch vụ, các điểm kinh doanh Karaoke trên địa bàn xã Tri Hải về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động.

Qua kiểm tra các điểm kinh doanh trên chấp hành tốt các quy định Pháp luật như trang bị cơ bản đầy đủ trang thiết bị PCCC, có phương án, lối thoát hiểm khi có sự cố cháy, tai nạn xảy ra, có các giấy tờ liên quan hoạt động do cơ quan nhà nước cấp, có ký kết hợp đồng lao động cho người lao động, có đăng ký tạm trú, khai báo lưu trú cho người lao động, diện tích phòng kinh doanh đảm bảo đúng quy định, an toàn vệ sinh, an ninh trật tự... qua kiểm tra Đoàn đề nghị các điểm kinh doanh cần trang bị thêm các biển chỉ dẫn thoát hiểm, kịp thời nâng cao thông tin tố giác tội phạm đối vơi các đối tượng đến thuê phòng hát nhưng lợi dụng sử dụng, mua bán chất ma túy, hoặc hoạt động mại dâm, hoạt động đảm bảo giờ giấc theo quy định và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và các quy định pháp luật khác có liên quan

Minh Hiền

Phòng Lao động-TBXH