Khánh Hải Tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật Biên giới Quốc gia; Quyền chủ quyền biển đảo Việt Nam và Luật Biên Phòng.

Sáng ngày 23/9/2022 tại Hội trường UBND thị trấn Khánh Hải. Uỷ ban Mặt trận và các Hội đoàn thể thị trấn Khánh Hải phối hợp với Đồn biên phòng Đông Hải tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên và ngư dân vùng biển về Luật Biên giới Quốc gia; Quyền chủ quyền biển đảo Việt Nam và Luật Biên Phòng trên địa bàn thị trấn Khánh Hải.

 

Tại buổi tuyên truyền Lãnh đạo Đồn Biên phòng Đông Hải đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các văn bản Luật Biên giới Quốc gia; Quyền chủ quyền biển đảo Việt Nam; Luật Biên Phòng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế thủy sản bền vững, về phòng, chống khai thác IUU và một số văn bản liên quan trực tiếp đến cán bộ, hội viên và nhân dân,

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, hội viên, các đoàn thể và Nhân dân hiểu rõ, nắm chắc những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và một số văn bản pháp luật về biên giới; hiểu rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và Nhân dân trên địa bàn thị trấn tích cực tham gia cùng với Bộ đội Biên phòng và Chính quyền địa phương bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; nhất là nhận thức của các chủ tàu cá hoạt động bằng các nghề sử dụng ngư cụ cấm khai thác thủy sản chuyển đổi sang các nghề khai thác khác hợp pháp, để bảo vệ và giữ gìn môi trường trong lành.

 

Xuân Bình

Thị trấn Khánh Hải