Xã Tân Hải: Thực hiện tuyến đường hoa gắn mục tiêu xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2022. Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Hải chọn tuyến đường một ki lô mét đoạn đường ngã ba Thủy Lợi xuống thôn Hòn Thiên để ra quân thực hiện tuyến đường hoa với sự tham gia của Cán bộ, công chức, Mặt trận, các đoàn thể và sự hưởng ứng của nhân dân.

 

      Thực hiện tuyến đường hoa là nhằm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 của Ủy ban Nhân Dân xã Tân Hải. Việc hình thành tuyến đường hoa tạo điểm nhấn nổi bật cho cảnh quan môi trường, hoạt động thiết thực này góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp của địa phương. 

                                                                                                               Đình Tường ( UBND xã Tân Hải )