xã Tri Hải đã tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh, cắt tỉa cây, trồng hoa

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và gắn với ngày " Thứ bảy xanh ". Sáng ngày 24/9/2022 BCĐ xây dựng NTM xã Tri Hải đã tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh, cắt tỉa cây, trồng hoa các tuyến đường hoa kiểu mẫu của xã và thôn.

Tham gia buổi ra quân toàn thể cán bộ, công Đoàn viên xã, các trường trên địa bàn, chi bộ, BQL và Đảng viên các thôn . Qua đó tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp trên địa bàn xã giữ vững các tiêu chí NTM nâng cao của xã nhà.

Quốc Việt

xã Tri Hải