Đảng uỷ Thị trấn tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2023)

Ngày 09/11/2023, Đảng uỷ Thị trấn tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2023). Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất trong thế kỉ XX, đánh dấu cột mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại, mở đầu một thời đại mới của thế giới mà giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động làm trung tâm, là những người xây dựng cuộc sống mới, sáng tạo ra lịch sử. Nhân dịp này, Đảng bộ Thị trấn tổ chức trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 02 đảng viên: Đồng chí Trương Kim Quang và Đồng chí Trương Kim Hương thuộc Chi bộ Khánh Tân và 30 năm tuổi đảng cho 02 đảng viên: đồng chí Lê Công Khanh thuộc Chi bộ Khánh Hiệp, đồng chí Trần Văn Dũng thuộc Chi bộ Ninh Chữ 1, có quá trình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển kinh tế của địa Phương.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đối với những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng của mỗi đồng chí mà còn là niềm tự hào của cá nhân, tổ chức đảng, là niềm vinh dự của gia đình, của cả Đảng bộ. Dù ở cương vị nào, hoàn cảnh nào các đồng chí vẫn tích cực tham gia các hoạt động, gương mẫu đi đầu, chung sức chung lòng cùng với đảng bộ, chính quyền địa phương nơi sinh hoạt và cư trú, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

 

Như Hân - Đảng ủy Khánh Hải