Phòng Nội vụ

Đăng ngày 25 - 01 - 2015
Lượt xem: 585
100%

Phòng Nội vụ

 

1. Lãnh đạo

1.1 Trưởng phòng: Ông. Lê Văn Thông

- Số điện thoại: 0913.954.032

- Địa chỉ Email: vanthong@ninhthuan.gov.vn

1.2 Phó Trưởng phòng: Bà. Lê Thị Thúy Hòa

- Số điện thoại: 0919.061.836, 0683.873.131

- Địa chỉ Email: thuyhoa@ninhthuan.gov.vn

2. Địa chỉ cơ quan: Khu Trung tâm Hành chính huyện Ninh Hải. Số 376, Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải.

- Email cơ quan: pnv_nh@ninhthuan.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0683.873.131

3. Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng; công tác thanh niên.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định ban hành nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Phòng Nội vụ huyện Ninh Hải(30/09/2021 4:52 CH)

Phòng Nội vụ ban hành Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công(30/07/2021 1:57 SA)

Phòng Nội vụ ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ(07/01/2021 1:57 SA)

Thông báo kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 huyện Ninh Hải(22/11/2017 10:59 CH)

Phòng Nội vụ(11/10/2016 9:42 CH)

111 người đang online
°