Danh bạ điện thoại các cơ quan

Đăng ngày 16 - 03 - 2015
Lượt xem: 12.868
100%

 

TT

Tên cơ quan/ cá nhân

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư

I.

Thị trấn Khánh Hải

 

 

 

UBND thị trấn Khánh Hải

0683.873.018

ubnd_kh@ninhthuan.gov.vn

1

Chủ tịch UBND xã :

Ông Phạm Ngọc Thương

0987.655.129

 

2

Phó Chủ tịch UBND xã:

Ông Nguyễn Văn Trọng

0683.873.018

 

3

Phó Chủ tịch UBND xã:

Bà Võ Thị Kim Thi

 

 

II.

Xã Tri Hải

 

 

 

UBND xã Tri Hải

0683.873.367

ubnd_trihai@ninhthuan.gov.vn

1

Chủ tịch UBND xã:

Ông Lê Văn Tiến

0973.915.300

 

2

Phó Chủ tịch UBND xã:

Ông Nguyễn Như Phương

01666.944.688

 

3

Phó Chủ tịch UBND xã:

Bà Huỳnh Thị Bích Nhung

0944.342.456

 

III.

Xã Phương Hải

 

 

 

UBND xã Phương Hải

0683.873.119

ubnd_ph@ninhthuan.gov.vn

1

Chủ tịch UBND xã:

Ông Trương Trọng Duy

0989.616.362

trongduy@ninhthuan.gov.vn

2

Phó Chủ tịch UBND xã:

Ông Trần Phi Mang

0909.955.641

phimang@ninhthuan.gov.vn

IV.

Xã Xuân Hải

 

 

 

UBND xã Xuân Hải

0683.871.036

ubnd_xh@ninhthuan.gov.vn

1

Chủ tịch UBND xã:

Ông Dương Bửu Viên

0949.237.140

 

2

Phó Chủ tịch UBND xã:

Ông Hoàng Sinh

0123.8910.400

 

3

Phó Chủ tịch UBND xã:

Bà Nguyễn Thị Bích Liêu

0947.924.973

 

V.

Xã Tân Hải

 

 

 

UBND xã Tân Hải

0683.771.849

ubnd_tanhai@ninhthuan.gov.vn

1

Chủ tịch UBND xã:

Ông Nguyễn Thái Vinh

0976.004.600

 

2

Phó Chủ tịch UBND xã:

Ông Trần Kim Vương

0902.799.506

 

3

Phó Chủ tịch UBND xã:

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy

0683.771.849

 

VI.

Xã Hộ Hải

 

 

 

UBND xã Hộ Hải

0683.771.811

ubnd_hh@ninhthuan.gov.vn

1

Chủ tịch UBND xã:

Ông Phan Quốc Thiên

0916.807.205

 

2

Phó Chủ tịch UBND xã:

Ông Võ Thái Xuân

0947.946.689

 

3

Phó Chủ tịch UBND xã:

Ông Nguyễn Thanh Dũng

0683.771.811

 

VII.

Xã Thanh Hải

 

 

 

UBND xã Thành Hải

0683.879.111

ubnd_thanhhai@ninhthuan.gov.vn

1

Chủ tịch UBND xã:

Ông Lê Thành Nhựt

0947.234.294

 

lethanhnhut@ninhthuan.gov.vn

2

Phó Chủ tịch UBND xã:

Bà Đào Thị Loan

0917.151.583

daothiloan@ninhthuan.gov.vn

3

Phó Chủ tịch UBND xã:

Ông Đào Quốc Thắng

0949.044.916

daoquocthang@ninhthuan.gov.vn

VIII.

Xã Nhơn Hải

 

 

 

UBND xã Nhơn Hải

0683.879.008

ubnd_nhonhai@ninhthuan.gov.vn

1

Chủ tịch UBND xã:

Ông Phạm Khắc Hào

0919.859.171

 

2

Phó Chủ tịch UBND xã:

Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp

0932.023.203

 

3

Phó Chủ tịch UBND xã:

Ông Nguyễn Văn Tâm

0937.139130

 

IX.

Xã Vĩnh Hải

 

 

 

UBND xã Vĩnh Hải

0683.870.002

ubnd_vh@ninhthuan.gov.vn

1

Chủ tịch UBND xã:

Ông Trần Văn Nam

0683.870.028

tvnam@ninhthuan.gov.vn

2

Phó Chủ tịch UBND xã:

Ông Lê Thành Tiến

0683.513.538

thanhtien@ninhthuan.gov.vn

3

Phó Chủ tịch UBND xã:

Bà Phạm Thị Thu Loan

0944.342.456

thuloan@ninhthuan.gov.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tin về Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận(03/04/2023 3:31 CH)

Giới thiệu chung về huyện Ninh Hải (01/01/2015 7:56 CH)

Giới thiệu(04/11/2014 7:55 CH)

28 người đang online
°