• Là một trong 3 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017, bức tranh NTM Thanh Hải (Ninh Hải) đang hiện rõ từng ngày. Đồng chí Phạm Xuân Thành, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban quản lý xây dựng...

  • Xã Phương Hải là xã đồng bằng nằm phía Bắc huyện Ninh Hải, vị trí phía Đông giáp với xã Tri Hải, phía Nam giáp với Đầm Nại, phía tây giáp với xã Tân Hải, phía Bắc giáp với xã Bắc Sơn thuộc huyện...

1 
47 người đang online
°