Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội năm 2016

Đăng ngày 01 - 11 - 2016
Lượt xem: 192
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Kinh tế - Xã hội ban hành Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát...(07/08/2020 1:13 SA)

Thông báo thay đổi thời gian giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập...(03/05/2019 12:09 SA)

Thông báo điều chỉnh đơn vị giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập...(09/04/2019 12:07 SA)

Kế hoạch giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị...(08/04/2019 12:07 SA)

Kế hoạch giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2019(22/01/2019 12:03 SA)

9 người đang online
°