Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đăng ngày 11 - 10 - 2016
Lượt xem: 1.797
100%

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

1. Địa chỉ cơ quan: Khu Trung tâm Hành chính huyện Ninh Hải.

                                  Số 374, Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải.

- Email cơ quan: pktht_nh@ninhthuan.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0683.875.522

2. Lãnh đạo

2.1 Trưởng phòng: Nguyễn Nghĩa

- Số điện thoại: 090 2855 230; 02593.507.500

- Email: nguyennghia@ninhthuan.gov.vn

2.2 Phó Trưởng phòng:

- Số điện thoại:

- Email:

3. Chức năng nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ : Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kinh tế và Hạ tầng(31/12/2026 2:09 SA)

Phòng Kinh tế và Hạ tầng(25/01/2015 7:58 CH)

30 người đang online
°