Phòng Nội vụ

Đăng ngày 11 - 10 - 2016
Lượt xem: 1.268
100%

1. Phòng Nội vụ:

 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Trúc Hòa

 

            Điện thoại: 093 5977 135

 

            Email:

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Thúy Hòa

            Điện thoại: 0168 4257 138

            Email: thuyhoa@ninhthuan.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định ban hành nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Phòng Nội vụ huyện Ninh Hải(30/09/2021 4:52 CH)

Phòng Nội vụ ban hành Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công(30/07/2021 1:57 SA)

Phòng Nội vụ ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ(07/01/2021 1:57 SA)

Thông báo kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 huyện Ninh Hải(22/11/2017 10:59 CH)

Phòng Nội vụ(25/01/2015 7:58 CH)

11 người đang online
°