Thanh tra huyện

Đăng ngày 20 - 04 - 2016
Lượt xem: 223
100%

Thanh tra huyện

 

1. Lãnh đạo

1.1. Chánh thanh tra huyện: Bà. Trần Thị Mai Hương

- Điện thoại: 01667 503 347

- Email: maihuong@ninhthuan.gov.vn

1.2. Phó Chánh thanh tra: Ông.Lê Văn Vinh

- Điện thoại: 0945.137.734

- Email: lvvinh@ninhthuan.gov.vn

2. Địa chỉ cơ quan: Khu Trung tâm Hành chính huyện Ninh Hải.

                                 Số 376, Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải.

- Điện thoại: 0683.873 370

- Email: tt_nh@ninhthuan.gov.vn

3. Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tin và Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh Tra huyện Ninh Hải(31/12/2026 2:09 SA)

50 người đang online
°