Văn Phòng HĐND-UBND

Đăng ngày 20 - 04 - 2016
Lượt xem: 1.900
100%

VĂN PHÒNG HĐND và UBND

 

1. Lãnh đạo

1.1 Chánh Văn phòng: Ông. Trương Minh Mẫn

- Số điện thoại: 0683.507.985

- Địa chỉ mail: minhman@ninhthuan.gov.vn

1.2 Phó Chánh Văn phòng: Bà. Lê Thị Ái Dung

- Số điện thoại: 0938.012.391

- Địa chỉ mail: aidung@ninhthuan.gov.vn

1.3 Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan

- Số điện thoại: 01688.935.592

- Địa chỉ mail: camloan@ninhthuan.gov.vn

2. Địa chỉ cơ quan: Khu Trung tâm Hành chính huyện Ninh Hải. Số 376, Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải.

Email: ubnd_nh@ninhthuan.gov.vn

Điện thoại: 0683.873.118

3. Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: Về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tiếp công dân.

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 24/10-->28/10/2016)(21/10/2016 9:46 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 24/10-->28/10/2016)(21/10/2016 9:46 CH)

Văn phòng HĐND và UBND(25/01/2015 7:58 CH)

109 người đang online
°