Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện nguồn kinh phí BHXH và nguồn kinh phí ngân sách đối với việc thanh toán chế độ BHXH cho giáo viên nghỉ ốm đau, dưỡng sức, con ốm

Đăng ngày 17 - 12 - 2018
Lượt xem: 468
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết luận thanh tra đất đai xã Tri Hải(21/03/2019 12:06 SA)

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018(22/02/2019 12:04 SA)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018(28/01/2019 12:05 SA)

Kết luận thanh tra đất đai xã Phương Hải(21/01/2019 12:06 SA)

Báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018(10/12/2018 12:06 SA)

104 người đang online
°