Ninh Hải: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI

Đăng ngày 18 - 06 - 2018
Lượt xem: 893
100%

Căn cứ Thông báo số 106/TB-HĐND ngày 06/6/2018 về việc thông báo lịch thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI của Ban Kinh tế - Xã hội

 

     Ngày 18/6/2018, Ban Kinh tế - Xã hội - đ/c Nguyễn Minh, UVTV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội chủ trì, thẩm tra các nội dung: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2017; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương.

 

     Tham gia dự thẩm tra có đ/c Lê Văn Thông - UVTV, PCT HĐND huyện; đ/c Nguyễn Thị Diệu Tuyết - UVTV, Chủ tịch UBND huyện; đ/c Trần Văn Thanh - PCT HĐND huyện và các đ/c Lãnh đạo: các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch,  Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

 Đồng chí Nguyễn Minh - UVTV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm việc với các ngành

 

     Kết quả thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội đánh giá cao chất lượng các báo cáo, các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp này đảm bảo theo quy định; nội dung báo cáo phản ánh đúng thực trạng, tình hình của địa phương. Đặc biệt, kết quả tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu đạt khá như sản lượng lương thực, sản lượng tôm giống, sản lượng khai thác hải sản, sản lượng muối, thu ngân sách, giải quyết việc làm; xuất khẩu lao động đạt kết quả tích cực, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, dịch bệnh được kiểm soát; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác giao quân đạt chỉ tiêu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; 06/08 xã đã công nhận chương trình nông thôn mới.

 

     Qua kết quả thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung tham mưu các phương án hiệu quả, phù hợp tình hình của địa phương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại cuối năm 2018. Đối với chương trình nông thôn mới, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo và có giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới tại 02 xã Nhơn Hải và Vĩnh Hải. Phấn đấu huyện Ninh Hải về đích nông thôn mới trong năm 2019./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Kinh tế - Xã hội ban hành Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát...(07/08/2020 1:13 SA)

Thông báo thay đổi thời gian giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập...(03/05/2019 12:09 SA)

Thông báo điều chỉnh đơn vị giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập...(09/04/2019 12:07 SA)

Kế hoạch giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị...(08/04/2019 12:07 SA)

Kế hoạch giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2019(22/01/2019 12:03 SA)

83 người đang online
°