UBND xã Phương Hải tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đăng ngày 16 - 10 - 2019
Lượt xem: 473
100%

Những năm qua, UBND xã Phương Hải luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) ở địa phương, đảm bảo sự thuận lợi cho các cá nhân và tổ chức khi đến giao dịch tại xã.

 

UBND xã xác định “Công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển”; UBND xã đã nghiêm túc thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác CCHC và thực hiện phân công cán bộ trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”. Quán triệt, triển khai và chỉ đạo bộ phận “một cửa” có thái độ phục vụ niềm nở, giải quyết nhanh, đúng các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch. Hàng tháng, giao ban rút kinh nghiệm bộ phận một cửa, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém để thực hiện tốt công tác CCHC.

 

 

Năm 2019, UBND xã đã ban hành các văn bản về công tác CCHC như kế hoạch CCHC năm 2019; kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019;…. Thường xuyên quán triệt sâu rộng các nội dung chương trình, kế hoạch về công tác cải cách thủ tục hành chính trong các hội nghị, hệ thống truyền thanh của địa phương. UBND xã trực tiếp giao cho Văn phòng làm Tổ trưởng đôn đốc giám sát bộ phận “một cửa”. Do đó việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục được nhanh gọn và thuận lợi; các thủ tục hành chính được công khai, niêm yết đầy đủ; Nhân dân dễ thấy, dễ hiểu. Từ đó công tác CCHC được cán bộ, Nhân dân đồng tình ủng hộ.

 


 

UBND xã cũng đã xây dựng quy tắc ửng xử và hình thành lề lối làm việc có nề nếp, trật tự thể hiện nếp sống văn minh công sở và xem đây là việc làm thường xuyên, đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với cán bộ, công chức hàng tháng, quý, năm; đã tạo động lực và góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chung./. 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tin lãnh đạo, quá trình hình thành phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ quyền hạn...(31/12/2026 2:11 SA)

57 người đang online
°